ประโยชน์ในกัญชาของสารเทอร์พีน(Terpenes)

Terpenes คือสารประกอบในรูปแบบน้ำมันหอมระเหยที่พบในดอกกั…

กัญชาทางการแพทย์กับหลักการในการใช้กัญชาตามโรค

กฎหมายกัญชาทางการแพทย์แตกต่างกันไปเงื่อไขของร่าง พรบ กั…

ใช้กัญชาช่วยลดความอ้วน

แม้ว่าโดยทั่วไปกัญชาจะเกี่ยวข้องกับอาการหิว แต่ก็อาจเป็…

กัญชาและประโยชน์ที่ไม่คาดคิด

ในประเทศไทย กัญชาเริ่มมีบทบาทที่สำคัญในสังคมมากขึ้น ด้ว…